Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku

 Zespół Szkół Sportowych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Sportowych w Słupsku

ul. Marii Zaborowskiej 2

76-200 Słupsk

e-mail sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (59) 845-47-85
fax. (59) 845-37-98

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-5
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa spełnia wymogi WCAG 2.0 i jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne   cyfrowo;
– dokumenty mogą być zapisane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– nie wszystkie dokumenty PDF są dokumentami edytowalnymi
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wyłączenia

 

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-05
 • Deklarację  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiszowe

 

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Banaszkiewicz:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: (59) 845-47-85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Słupsku
ul. Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skrytki ePUAP: /MiastoSlupsk/SkrytkaESP oraz /MiastoSlupsk/ESP

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Sportowych w Słupsku mieści się przy  ul. Marii Zaborowskiej 2. Dojazd do naszej szkoły jest prosty i wygodny. Szkoła znajduje się między pętlami autobusowymi przy ul. Dmowskiego oraz Rzymowskiego, które obejmują zdecydowaną większość linii autobusowych MZK. Koło bramy głównej znajduje się również przystanek autobusowy na którym zatrzymują się wybrane linie autobusowe MZK. Nasza placówka jest pięknie położona. Rozległy teren na zachodnim skraju os. Niepodległości, z dala od ruchliwych ulic, daje poczucie bezpieczeństwa i jest ostoją spokoju wśród rozrastającej się zieleni.

Wejście główne do siedziby Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku jest od ul. Marii Zaborowskiej 2. Do głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do pracowni komputerowych i biblioteki znajdujących się na drugim piętrze prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.