Patroni roku

Pod koniec 2020 roku sejm RP ustanowił patronów bieżącego roku. Wśród uhonorowanych  postaci  i wydarzeń znaleźli się polscy literaci: Krzysztof Kamil Baczyński (100. rocznica urodzin), Stanisław Lem (100. rocznica urodzin, Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin), Tadeusz Różewicz (100. rocznica urodzin), a także kard. Stefan Wyszyński. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.