Rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej  

 Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...”

Autorem tych słów jest Wisława Szymborska – wybitna poetka, eseistka,14 Szymborska

felietonistka i laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996),

zmarła 1 lutego 2012 roku w wieku 89 lat.

Jest jedną z pięciu osób pochodzących z Polski, które otrzymały Nagrodę Nobla

w dziedzinie literatury. Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce nagrody

napisał, że otrzymuje ją „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu

i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”.

Jej utwory zostały przetłumaczone na 40 języków, choć napisała zaledwie ok. 350 wierszy.

Pod tym linkiem możecie zobaczyć Wisławę Szymborską czytającą przejmujący wiersz

Kot w pustym mieszkaniu.

https://www.youtube.com/watch?v=HtzS8_63cRM