Godziny dyżurów bibliotecznych

poniedziałek  – 7.30 – 15.00

wtorek 7.30 – 15.00

środa 7.30 – 15.00

czwartek  7.30 – 15.00

piątek 7.30 – 14.30

W czasie zdalnego nauczania mogą ulec zmianie

                                                                                                                                                                                                          

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

od 1 września 2020 r. w okresie reżimu sanitarnego

Biblioteka szkolna umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru, w tym wypożyczanie
i zwrot wypożyczonych książek. Książki będą zwracane i odbierane z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

  1. Czytelników obowiązuje dezynfekowanie rąk przy wejściu i wyjściu z biblioteki oraz posiadanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
  2. W bibliotece należy bezwzględnie zachować bezpieczny dystans od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
  3. Maksymalna liczba odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać przy stanowisku wypożyczeń zostaje ograniczona do 2 osób. W czytelni uczniowie zajmują tylko wskazane miejsca, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m.
  4. Ograniczeniu podlega użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz urządzeń komputerowych, rekomenduje się internetowy system katalogowy MOL NET+.
  5. Przyjęte książki i podręczniki będą odkładane w miejscu do tego przygotowanym. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni.
  6. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
  7. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
  8. Regularnie będą dezynfekowane powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty.
  9. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej.

Uwaga:

W czasie zdalnego nauczania można zwrócić lub zamówić książki i odebrać w portierni w godzinach popołudniowych (wiadomość w Librusie do nauczycieli bibliotekarzy lub telefonicznie).