OFERTA IV LO

PROFILE KLAS IV LO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A - grafiki komputerowej

 To jedyny taki profil w regionie. Nasi uczniowie pracują na profesjonalnym sprzęcie firmy Apple. Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie grafiki 2D i 3D, cyfrowej obróbki zdjęć, animacji komputerowej oraz tworzenia stron internetowych. Dzięki temu uczniowie mają szansę uzyskania międzynarodowego certyfikatu Akademii Apple.

Przedmioty rozszerzone: grafika komputerowa, matematyka, język angielski.

Klasa jest oddziałem integracyjnym. W związku z tym ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób (w tym od 3 do 5 uczniów z problemami zdrowotnymi z orzeczeniami PPP).

Klasa I B - humanistyczno-prawna

 Profil humanistyczno-prawny przeznaczony jest dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania w różnorodnych dziedzinach humanistycznych. Uczniowie tej klasy to przyszli studenci polonistyki, psychologii, pedagogiki, politologii,  dziennikarstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, socjologii itp.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa I C - społeczno-geograficzna

 Profil społeczno-geograficzny przygotowany został dla osób zainteresowanych geografią, wiedzą o społeczeństwie czy językiem angielskim. Zdobywanie wiedzy i umiejętności w tej klasie pozwoli na kontynuację edukacji na studiach o kierunkach: geografia, nauki przyrodnicze, turystyka, hotelarstwo, socjologia, psychologia. Rozszerzony poziom nauczania języka angielskiego umożliwi przyszłym studentom kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa I D - medyczno-farmaceutyczna

 Profil medyczno-farmaceutyczny jest dla osób zainteresowanych naukami medycznymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, chcących związać swoją przyszłość z medycyną , farmacją, biologią, chemią, ochroną środowiska, rehabilitacją, ratownictwem medycznym, biotechnologią oraz wychowaniem fizycznym.

Nauka w tej klasie daje możliwość rozwoju zainteresowań w dziedzinie zdrowia i zdobycia zawodu instruktora fitness. Uczniowie uczestniczą w warsztatach anatomicznych, pszczelarskich.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.