Rekrutacja do IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)  informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach  jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Słupsku przy ul. Marii Zaborowskiej 2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.