Wyjazd do Monachium - Erasmus+

W dniach 16 - 21 kwietnia 2018 r. stolica Bawarii gościła uczniów i nauczycieli z Polski, Włoch, Chorwacji i Hiszpanii w ramach projektu FRSE Erasmus +pt.:„Overcoming and breaking stereotypes, looking for social cohesion”.

Byli wśród nich przedstawiciele naszej szkoły: koordynatorzy oraz młodzież z klas I a, I d i II c IV LO. Tydzień spędzony w murach szkoły zawodowej Städt. Robert-Bosch-Fachoberschule w Monachium, dał możliwość poznania specyfiki placówki, w której uczy się młodzież pochodząca z różnych części świata. Najważniejszym punktem pobytu był Dzień Europy uświetniony wizytą gości z Europarlamentu oraz uroczystością nadania szkole tytułu  ,, szkoły bez rasizmu". Wspólna praca nad projektem pozwoliła złamać stereotyp o spóźnialskich Włochach, punktualnych Niemcach, leniwych Chorwatach i Polakach lubiących pić wódkę. Zobaczyliśmy obraz Europy, w której wielokulturowość nie stanowi przeszkody w realizacji wspólnych pasji i planów na przyszłość, w dzieleniu się mocnymi stronami własnych narodów.

Pokonywanie i przełamywanie stereotypów

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2016 r. gościliśmy nauczycieli z Włoch, Niemiec, Chorwacji i Hiszpanii w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + pt.: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów

Overcoming and Breaking Stereotypes: ,,Looking for social cohesion in Europe”. Warsztatowe spotkanie projektowe oparte było o cele i zadania ujęte w  wykresie Gantta. Omówiono sposób walidowania kompetencji nabywanych przez grupę docelową w drugim roku pracy, szczegóły dotyczące upowszechniania rezultatów  projektu oraz metody i działania związane z zastosowaną we współpracy ewaluacją wewnętrzna i zewnętrzną. Dla podkreślenia czynnika niezbędnego do funkcjonowania w społeczeństwie, przeprowadzono szkolenie nt. zasad  komunikacji interpersonalnej. Ważnym punktem wizyty było spotkanie z Prezydentem Miasta Słupska oraz poznanie stopnia realizacji międzynarodowych projektów w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Nie zabrakło również przejawów polskiej gościnności, kultywowania zwyczajów, opowiadań, wymiany doświadczeń i poglądów. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetowa projektu stop-stereotyping.eu i zaczynamy przygotowania do wizyty w hiszpańskiej Talawera de la Reina.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (International Day of Tolerance)

Dnia 16 listopada 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji (International Day of Tolerance). To święto szacunku, akceptacji i

uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji oraz wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Dzień Tolerancji w naszej szkole poprzedzony był ankietą, którą uczniowie liceum i gimnazjum wypełniali w e-dzienniku Librus. Przykładowe pytania, na które uczniowie odpowiadali to: Co rozumiesz pod pojęciem  tolerancja? Czy uważasz, że tolerancję nabywa się czy uczy się jej? Czy denerwują Cię osoby o odmiennym zdaniu? Kto jest dla Ciebie przykładem osoby tolerancyjnej?

Podczas obchodów Dnia Tolerancji zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogli wziąć udział w quizie, by przekonać się w jakim stopniu sami są tolerancyjni. Każdy uczestnik quizu otrzymywał skromny upominek w postaci przyborów szkolnych lub słodyczy. Całej imprezie towarzyszyła nastrojowa muzyka traktująca o tolerancji. Przygotowanie jak i prowadzenie Dnia Tolerancji odbyło się przy pomocy między innymi uczniów działających w projekcie Erasmus+, którego tematyka jest ściśle związana z pojęciami tolerancji, akceptacji czy różnorodności kulturowej.

Grupa Erasmus+ z wizytą w Hiszpanii

W dniach od 2 do 8 kwietnia 2017r. ośmioro uczniów naszego liceum uczestniczyło w spotkaniu partnerskich szkół współpracujących w programie Erasmus+. Uczniowie z Polski, Włoch, Niemiec i Chorwacji udali się do Hiszpanii, by wspólnie

z uczniami tamtejszej szkoły wypracować rezultaty tegorocznych działań nad projektem zatytułowanym „Overcoming and breakingstreotypes”. Spotkanie miało miejsce w uroczym mieście Talavera de la Reina, oddalonym 120 kilometrów od Madrytu, położonym w regionie Kastylia-La Mancha.

Pracując w międzynarodowych grupach  uczniowie opracowali projekt plakatu oraz kubka, które prezentują główną ideę projektu - pokonywanie stereotypów; stworzyli pamiętnik stanowiący zbiór opowiadań i wywiadów ukazujących doświadczenia osób, które wyemigrowały do obcego kraju; przygotowali scenkę dramową ukazującą problem uprzedzeń, naznaczania oraz dyskryminacji z racji przynależności do określonej grupy narodowościowej; przeprowadzili zajęcia z młodszymi uczniami hiszpańskiej szkoły Ribera del Tajo uświadamiając im, jak łatwo ulegamy i poddawani jesteśmy stereotypowemu ocenianiu. Wszystkie rezultaty pracy uczniów w postaci form graficznych, scenariuszy, nagrań, zdjęć oraz scenariusze lekcji do wykorzystania przez innych nauczycieli dostępne są na wspólnej stronie internetowej projektu OBST www.stop_stereotyping.eu.

Ważnym punktem pobytu w Talavera de la Reina była wizyta u prezydenta miasta, który podkreślił wagę i znaczenie tematyki projektu w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie oraz wyraził nadzieję, iż udział w projekcie przyczyni się do przełamania i pokonania stereotypów poprzez propagowanie idei świata bez uprzedzeń.

Oprócz wytężonej pracy od rana do późnych godzin popołudniowych nie zabrakło uczniom rozrywki. Jedną z atrakcji pobytu w Hiszpanii była wycieczka do jednego z najcenniejszych ośrodków architektury hiszpańskiej, miasteczka Toledo, oraz doperły średniowiecznej La Manchy miejscowości Consuegra, w której  krajobraz wpisują się słynne wiatraki związane z legendą ekscentrycznego szlachcica z powieści Cervantesa - Don Kichote. W piątkowy wieczór, na pożegnanie, wszyscy uczestnicy zaproszeni byli na uroczystą kolację, po której odbyła sięmniej formalna impreza. Grupa uczniów i nauczycieli z Polski, zarówno w drodze do Hiszpanii jak i w drodze powrotnej, miała również okazję zwiedzić centrum Madrytu.

Muzeum Emigracji w Gdyni

Dnia  8 czerwca uczniowie wraz z nauczycielami zaangażowanymi w projekcie Erasmus+ wybrali się do Gdyni w nagrodę za pracę w drugim roku naszego projektu „Pokonywanie i przełamywanie stereotypów”. Celem przewodnim wyjazdu była

wizyta w Muzeum Emigracji -  jedynym takim poświęconym historii polskiej emigracji. W historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, powstała instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowiada w ścisłym związku ze współczesnością. Wielokulturowość to nie nowość – Różnorodność niejedno ma imię! W jaki sposób nas wzbogaca? to prowadzone aktywnymi metodami zajęcia w których braliśmy udział. Służą one kształtowaniu postaw otwartości na innych, przygotowaniu do pracy w środowisku wielokulturowym i stawianiu czoła takim współczesnym wyzwaniom jak nietolerancja, rasizm i wykluczenie społeczne, a to przecież tematyka naszego projektu. Następnie zwiedzaliśmy wystawę z kartami zadań, które w trakcie zwiedzania rozwiązywaliśmy w oparciu o informacje znajdujące się na wystawie – w tekstach, multimediach, nagraniach. Drugim punktem naszego wypadu był spacer po reprezentatywnej ulicy Gdyni – Skwerze Kościuszki gdzie przy nabrzeżu oglądaliśmy dwa okręty muzeum ORP Błyskawica i żaglowiec Dar Pomorza. Nieco dalej praktycznie przy samym końcu promenady chętni zwiedzili oceanarium – prawdziwe zoo morskie.Na zakończenie pobytu podziwialiśmy panoramę gdyńską z kabiny największego w Polsce koła
widokowego z wysokości 55 metrów.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI


Dnia 16 listopada 2017r. po raz kolejny obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji w ramach działań związanych z tematyką realizowanego w naszym liceum międzynarodowego projektu Erasmus+ Overcoming and breaking stereotypes (Pokonywanie i przełamywanie stereotypów). Inicjatywa ta powstała w 1995 r. w związku z pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Jej autorami były państwa członkowskie UNESCO, które przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.  Uczniowie mieli okazję przekonać się, czy są tolerancyjni biorąc udział w quizie oraz wypełniając ankietę w e-dzienniku Librus. Najbardziej tolerancyjne osoby otrzymały drobny upominek oraz odznakę. Obchodom Dnia Tolerancji towarzyszyły konkursy: literacki oraz fotograficzny, skierowane do uczniów liceum i gimnazjum.

Z wizytą u najmłodszych

W czerwcu 2017 r. koordynatorki projektu Erasmus +  nawiązały współpracę z panią dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku mgr Dorotą Kamińską. Jej celem było pozyskanie najmłodszej grupy docelowej, do której zaadresowano ideę projektu: zero naznaczania, wzajemny szacunek i akceptacja drugiego człowieka takim, jaki jest. U schyłku roku szkolnego uczniowie IV LO  pod kierunkiem mgr Izabeli Stachoń i mgr Anny Piliszczukwzięli udział w zajęciach grupy III  rozmawiając z dziećmi w języku polskim i angielskim. Przedszkolaki posłuchały opowieści o przeżyciach grubego misia okularnika, uczestniczyły w dyskusji ukierunkowanej na negowanie niewłaściwych relacji z rówieśnikami, którą prowadziła mgr Romualda Bąk. Za pomocą różnych form przekazu utrwalono przy tym, jak budować mosty komunikacyjne gdy pojawiają się bariery. Każde dziecko namalowało obraz samego siebie i wyeksponowało mocną stronę własnej osobowości, aby zapamiętać, że ,,Każdy z nas jest wyjątkowy”.  Kolejne zajęcia budujące spójność i równość społeczną odbędą się w październiku b.r.

Wizyta w Turynie 2017

Widok mroźnych Alp i słonecznego nieba towarzyszyl grupie uczniow i nauczycieli podczas  miedzynarodowego spotkania projektowego Erasmus+ w dniach 26 listopada – 2 grudnia 2017r. w Turynie.

Rolę gospodarza pełniła włoska szkoła Instituto Professionale State, która ksztalci przyszłych fotografów, reżyserów, grafików komputerowych. Młodzież  mogła wykorzystać swoją wiedzę, kreatywność, zdolności aktorskie oraz najnowsze technologie do tworzenia produktów końcowych projektu.  Zastosowano badanie ankietowe, wywiady, obserwacje, przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli :,,Measures against stereotypes,, Wieloplaszczyznowa intensywna praca, połączona byla ze zwiedzaniem miejsc naznaczonych historią, poznawaniem specyfiki życia w Italii oraz degustacją potraw z włoskiej kuchni.

A po powrocie...przygotowania do obchodów Dnia Europejskiego w Monachium w kwietniu 2018 r.

Wideokonferencja

Dnia 1 marca 2018r. w bibliotece szkolnej odbyła się wideokonferencja, w której brali udział uczniowie szkół partnerskich z Polski, Hiszpanii, Włoch i Chorwacji pracujący nad projektem "Pokonywanie i przełamywanie stereotypów". Celem bilateralnych rozmów było omówienie bieżących działań każdej ze szkół, przedstawienie propozycji dotyczących rozpowszechniania projektu w poszczególnych krajach oraz ustalenie przebiegu ankiety na zakończenie projektu.

Podczas wirtualnego spotkania ośmiu uczniów IV LO  zaprezentowało wyniki naszej ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży liceum oraz gimnazjum (wyniki zamieszczone są na tablicy informacyjnej) oraz poznało uczestników przyszłej wizyty w Monachium. W stolicy Bawarii, 15 kwietnia br., odbędzie się bowiem międzynarodowe spotkanie projektowe. Podczas spotkania uczniowie będą współtworzyć finalne produkty projektu Erasmus+ oraz współorganizować obchody Dnia Europy z udziałem gości z Parlamentu Europejskiego.

Polska Akcja Humanitarna

Fundacja Refugee.pl kontynuuje działania, które były przez 22 lata realizowane w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej.

Marzy o tym, żeby Polki, Polacy i cudzoziemcy żyli razem w zgodzie, szanowali i akceptowali się nawzajem. Dzięki niej cudzoziemcy uczą się polskiego, zdobywają nowy zawód, rodziny znajdują mieszkanie, dzieci idą do szkół. Uczy licealistów w polskich szkołach, że Czeczen, Tybetańczyk czy Syryjka zasługuje na szacunek i przyjaźń. Chcemy, by nasi uczniowie wiedzieli, czym różni się migrant od uchodźcy oraz czy wielokulturowość dotyczy również Polski?

25.05.2018 r. w naszej szkole Fundacja Refugee.pl wraz z koordynatorkami Erasmusa+ zorganizowała wyjątkowe warsztaty dla uczniów.

Finalne spotkanie nauczycieli szkół partnerskich programu Erasmus+ w Słupsku

Ostatnie spotkanie nauczycieli z pięciu krajów partnerskich zaangażowanych w pracę nad projektem OBST (Overcoming and breaking stereotypes - Pokonywanie i przełamywanie stereotypów) miało miejsce w naszym mieście w dniach 14 - 17 czerwca 2018r.

Nauczyciele spędzili dwa dni podsumowując trzy lata pracy nad projektem międzynarodowym. Raport końcowy oraz ewaluacja dotychczasowych działań były głównym przedmiotem spotkania. Omawiano wszystkie działania oraz wydarzenia, które miały miejsce podczas trzech lat wytężonej pracy w poszczególnych szkołach jak i na spotkaniach roboczych w pięciu krajach. Wiele czasu poświęcono również stronie internetowej projektu, na której zamieszczone są scenariusze lekcyjne dotyczące procesu powstawania produktów końcowych a także blog opisujący wrażenia uczniów biorących udział w wizytach partnerskich. Nauczyciele odbyli też szkolenie zatytułowane "Monitorowanie i ewaluacja projektów międzynarodowych". Jako że było to ostatnie spotkanie, Polscy nauczyciele zdecydowali uświetnić je wycieczką do  Słowińskiego Parku Narodowego w celu pokazania uroków Pomorza Środkowego. Spacer po unikalnych wydmach ruchomych w Czołpinie z pewnością uczyni tę wizytę pamiętnym doświadczeniem.