Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO w terminie:

- klasy sportowe od 4 maja 2021 r. (godz.13) do 17 maja 2021 r. (godz.16)

- klasy obwodowe od 4 maja 2021 r. (godz.13) do 25 maja 2021 r. (godz.16)

Wnioski będzie można składać na stronie https://sp-slupsk.nabory.pl. Po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonują Państwo wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, przekazują wniosek do placówki pierwszej preferencji.

                                                                                                                                                                                                                   

 W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii rodzice kandydatów do klas IV Szkoły Podstawowej nr 16 z Odziałami Sportowymi składają wniosek o przyjęcie do szkoły w formie skanu na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Podanie można wysyłać w dniach 1 marca – 30 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do czwartej klasy - pobierz

                                                                                                                                                                                                                  

Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 133/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (załącznik nr 2). link do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                  

Próby sprawności fizycznej

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 18 maja 2021 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas I, a 19 maja 2021 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas IV. Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu w klasie sportowej. Zaświadczenie można dostarczyć w dniu przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Banaszkiewicz
Oferta Szkoły Podstawowej nr 16 z Odziałami Sportowymi
 
Sportowa Szkoła Podstawowa  jest nowatorską inicjatywą połączoną z wieloletnią tradycją, której początki sięgają do czasów Szkoły Podstawowej nr 16. Wybór klasy sportowej jest doskonałą decyzją, nie tylko ze względu na chęć rozwijania pasji sportowych dzieci, ale również na dobrą organizację, dzięki której godzą one trening z nauką.
Dzięki realizacji programu MEN dla szkół sportowych oraz współpracy
z profesjonalnymi trenerami oferujemy naszym uczniom kompleksowe rozwiązania edukacyjne.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY

Baza szkolna:
- odnowiony segment B, przystosowany do potrzeb dzieci i młodzieży szkoły  podstawowej;
- przestronne korytarze;
- sala kinowa;
- stołówka i sklepik szkolny;
- świetlica szkolna;
- nowoczesne pracownie komputerowe;
- biblioteka szkolna z czytelnią i dostępem do Internetu;
- monitoring;
- sala doświadczania świata;
- sala terapii ruchem.

Baza sportowa:
- 3 hale gimnastyczne;
- boisko z bieżnią;
- 2 nowoczesne siłownie;
- klasy sportowe o profilu:
- piłka koszykowa
- piłka siatkówka
- piłka nożna
- lekka atletyka

Dodatkowe atuty:
- jednozmianowość;
- przyjazna atmosfera i dbałość o bezpieczeństwo;
- kompetentna kadra pedagogiczna;
- profesjonalne zajęcia sportowe  z wykwalifikowaną kadrą trenerską;
- kompleksowa opieka nad uczniem;
- opieka logopedy, pedagoga i psychologa;
- opieka pielęgniarki szkolnej;
- realizacja innowacji pedagogicznych;
- koła przedmiotowe;
- zajęcia kulturalne i artystyczne, imprezy okolicznościowe;
- udział w konkursach przedmiotowych i sportowych;
- specjalistyczna opieka nad dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia wyrównawcze;
- otwartość na potrzeby uczniów;
- dodatkowe dyżury nauczycieli dla rodziców;
- kształtowanie postaw kreatywności i tolerancji;
- Szkoła Odkrywców Talentów.
 

 

 
Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Banaszkiewicz

Próba sprawności fizycznej

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa, aby do naboru stosować wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg. poniższych zasad:

 1. bieg 50 m – próba szybkości biegowej
 2. skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)
 3. bieg ciągły – próba wytrzymałości
 4. skłony przód z leżeniem tyłem przez 30 s – próba siły mięśni
 5. skłon tułowia w przód – próba gibkości

 

 

Do obwodu Podstawowej Szkoły nr16 z Odziałami Sportowymi w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2,

należą następujące ulice:

 

 1. Stefana Banacha - numery nieparzyste od nr 53
 1. Dywizjonu 303
 1. Jana Kiepury
 1. Wojciecha Korfantego
 1. Legionów Polskich od nr 8
 1. Mirosławy Mireckiej
 1. Tadeusza Nalepy
 1. Agnieszki Osieckiej
 1. Ryszarda Riedla
 1. Andrzeja Zauchy