zawartość strony Rekrutacja SP


Reklama


Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaInformacja o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO w terminie od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r. Wnioski będzie można składać na stronie https://sp-slupsk.nabory.pl. Po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonują Państwo wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, przekazują wniosek do placówki pierwszej preferencji.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii rodzice kandydatów do klas IV Sportowej Szkoły Podstawowej składają wniosek o przyjęcie do szkoły w formie skanu na adres e-mail szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podanie można wysyłać w dniach 2 marca – 30 czerwca 2020 r.

Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (załącznik nr 2).

Próby sprawności fizycznej

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 18 marca 2020 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas I, a 19 marca 2020 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas IV. Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Zaświadczenie można dostarczyć w dniu przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych

1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych.

2 marca 2020 r. (godz. 8.00)

2.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń

0    przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

1    wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu

szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Nie dotyczy:    Szkoły

Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa

od 2 marca 2020 r.

(godz. 13.00) do 23 marca 2020 r. (godz. 16.00)

3.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 2 marca 2020 r.

(godz. 14.00) do 13 marca 2020 r. (godz. 16.00)

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

do Szkoły Podstawowej nr 8 16 marca 2020 r.

20 marca 2020 r. Basen SOSiR

do Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa 16 marca 2020 r.

20 marca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

23 marca 2020 r. (godz. 12.00)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów potwierdzających spełnienie przesz kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248).

od 24 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

7.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00)

8.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 6 kwietnia 2020 r.

(godz. 12.00) do 15 kwietnia 2020 r. (godz. 10.00)

9.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

15 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00)

10.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 15 kwietnia 2020 r.

Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych

11.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miej sc do klas I w szkołach podstawowych.

16 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00)

12.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń

0    przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

1    wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu

szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (nie dotyczy:    Szkoły

Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 17 kwietnia 2020 r.

(godz. 8.00) do 27 czerwca 2020 r. (godz. 12.00)

13.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 17 kwietnia 2020 r.

(godz. 9.00) do 27 czerwca 2020 r. (godz. 16.00)

14.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2020 r. (godz. 12.00)

15.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 30 czerwca 2020 r. (godz. 8.00) do 8 lipca 2020 r. (godz. 16.00)

16.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

9 lipca 2020 r. (godz. 12.00)

17.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miej sc do klas I w szkołach podstawowych.

31 sierpnia 2020 r.
Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Banaszkiewicz