zawartość strony Próba sprawności fizycznej


Reklama


Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaNa podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa, aby do naboru stosować wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg. poniższych zasad:

  1. bieg 50 m – próba szybkości biegowej
  2. skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)
  3. bieg ciągły – próba wytrzymałości
  4. skłony przód z leżeniem tyłem przez 30 s – próba siły mięśni
  5. skłon tułowia w przód – próba gibkości