Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie robót
polegających na wymianie instalacji elektrycznej na I piętrze segmentu "D"
w IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku
przy ul. Marii Zaborowskiej 2

Termin składania ofert do 10.04.2019r