Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaWyjątkowa szansa dla uczniów, nauczycieli
oraz pracowników naszej szkoły!


Zachęcamy do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji informatycznych.

Certyfikat ECCC umożliwia uczniom potwierdzenie wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia europejskim egzaminem i certyfikatem, co jest możliwe dzięki powiązaniu treści poszczególnych modułów ECCC z podstawą programową.

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Do obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne, które realizowane są w ramach podstawy programowej informatyki w gimnazjum i liceum np.: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa.

Szczegółowe opisy poszczególnych działów można znaleźć na stronie http://www.eccc.com.pl/obszary_i_moduly.html
Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych działów jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC (http://www.eccc.com.pl/macierz_kompetencji.html)

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

Zainteresowanych zapraszamy do trenera i egzaminatora ECCC
Krzysztof Labuda - sala 26c