zawartość strony Oferta IV LO


Reklama


Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczyciela
OFERTA IV LO


PROFILE KLAS IV LO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJKlasa I A - grafiki komputerowej

 To jedyny taki profil w regionie. Nasi uczniowie pracują na profesjonalnym sprzęcie firmy Apple. Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie grafiki 2D i 3D, cyfrowej obróbki zdjęć, animacji komputerowej oraz tworzenia stron internetowych. Dzięki temu uczniowie mają szansę uzyskania międzynarodowego certyfikatu Akademii Apple. Tutaj znajdziesz więcej informacji nt. Akademii Apple

Przedmioty rozszerzone: grafika komputerowa, matematyka, język angielski.

Klasa jest oddziałem integracyjnym. W związku z tym ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób (w tym od 3 do 5 uczniów z problemami zdrowotnymi z orzeczeniami PPP).

 

Klasa I B - humanistyczno-prawna

 Profil humanistyczno-prawny przeznaczony jest dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania w różnorodnych dziedzinach humanistycznych. Uczniowie tej klasy to przyszli studenci polonistyki, psychologii, pedagogiki, politologii,  dziennikarstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, socjologii itp.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Klasa I C - społeczno-geograficzna

 Profil społeczno-geograficzny przygotowany został dla osób zainteresowanych geografią, wiedzą o społeczeństwie czy językiem angielskim. Zdobywanie wiedzy i umiejętności w tej klasie pozwoli na kontynuację edukacji na studiach o kierunkach: geografia, nauki przyrodnicze, turystyka, hotelarstwo, socjologia, psychologia. Rozszerzony poziom nauczania języka angielskiego umożliwi przyszłym studentom kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 

Klasa I D - medyczno-farmaceutyczna

 Profil medyczno-farmaceutyczny jest dla osób zainteresowanych naukami medycznymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, chcących związać swoją przyszłość z medycyną , farmacją, biologią, chemią, ochroną środowiska, rehabilitacją, ratownictwem medycznym, biotechnologią oraz wychowaniem fizycznym.

Nauka w tej klasie daje możliwość rozwoju zainteresowań w dziedzinie zdrowia i zdobycia zawodu instruktora fitness. Uczniowie uczestniczą w warsztatach anatomicznych, pszczelarskich.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
KLASA 1 A

politechniczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka, informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

logika, elementy grafiki komputerowej

CHARAKTERYSTYKA

Klasa politechniczna jest dla osób szczególnie zainteresowanych matematyką, fizyką i informatyką, które chciałyby w przyszłości być studentami politechnik i wydziałów uczelni o kierunkach jak np.: matematyka, fizyka, automatyka, informatyka, budowa maszyn, grafika, architektura, budownictwo .

Przedmioty dodatkowe: LOGIKA – wskaże reguły poprawnego rozumowania, a GRAFIKA KOMPUTEROWA – umożliwi poznanie techniki obróbki zdjęć, tworzenia grafiki komputerowej, animacji komputerowych, tworzenia multimedialnych witryn internetowych.

 

 

 


KLASA 1 B

graficzno-informatyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język angielski, fizyka, informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 grafika komputerowa i animacja 3D

CHARAKTERYSTYKA

Klasa graficzno-informatyczna jest jedyną o takim profilu  w regionie. Uczniowie pracują na profesjonalnym sprzęcie firmy Apple (Macintosh). Absolwenci  nabędą umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych, grafiki 2D i 3D, animacji komputerowej, cyfrowej obróbki zdjęć. Klasa realizuje innowację pedagogiczną, która oparta jest na module graficznym Akademii Apple. Uczniowie kończący szkołę zdobywają międzynarodowy certyfikat Akademii Apple.

Proponujemy przedmiot dodatkowy: GRAFIKA KOMPUTEROWA i ANIMACJA 3D.

Klasa jest oddziałem integracyjnym. W związku z tym ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób (w tym od 3-5 uczniów z problemami zdrowotnymi z orzeczeniami PPP).

 

 

 

 

 

 

KLASA 1 C

humanistyczno-prawna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

elementy prawa, muzyka

CHARAKTERYSTYKA

Klasa humanistyczna pomyślana została dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania w różnorodnych dziedzinach humanistycznych. Uczniowie tej klasy to przyszli studenci polonistyki, psychologii, pedagogiki, politologii, dziennikarstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, socjologii.

Proponujemy przedmioty dodatkowe: MUZYKA, EDUKACJA PRAWNA oraz rozwijanie talentów aktorskich na zajęciach pozalekcyjnych.

 

KLASA 1 D

turystyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

ekonomia w praktyce, aktywność fizyczna (fitness)

CHARAKTERYSTYKA

Mieszkamy w miejscu atrakcyjnym pod względem turystycznym i na potrzeby lokalnego rynku pracy tworzymy klasę, w której realizować będziemy współpracę ze szkołami z Włoch, Niemiec, Chorwacji i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ oraz kurs instruktora fitness. Po zakończeniu nauki można studiować: turystykę i rekreację, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, anglistykę, ekonomię, nauki społeczne lub stosunki międzynarodowe. Geografia i wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym umożliwi studiowanie kryminologii, a także ubieganie się o przyjęcie do Policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 1 E

medyczno-farmaceutyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

biologia, chemia, język angielski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

nauka o zdrowiu, ekologia i ochrona środowiska

CHARAKTERYSTYKA

Klasa medyczno-farmaceutyczna jest dla osób zainteresowanych naukami medycznymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, chcących związać swoją przyszłość              z medycyną, farmacją, biologią, chemią, ochroną środowiska, rehabilitacją, ratownictwem medycznym, biotechnologią oraz wychowaniem fizycznym. Nauka w tej klasie daje możliwość rozwoju zainteresowań w dziedzinie zdrowia i zdobycia certyfikatu instruktora fitness. Uczniowie uczestniczą w warsztatach anatomicznych, pszczelarskich oraz realizują przedmiot dodatkowy: NAUKA O ZDROWIU i EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA.