Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaErasmus+ - Dzień tolerancji


Dnia 16 listopada 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji (International Day of Tolerance). To święto szacunku, akceptacji i

uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji oraz wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Dzień Tolerancji w naszej szkole poprzedzony był ankietą, którą uczniowie liceum i gimnazjum wypełniali w e-dzienniku Librus. Przykładowe pytania, na które uczniowie odpowiadali to: Co rozumiesz pod pojęciem  tolerancja? Czy uważasz, że tolerancję nabywa się czy uczy się jej? Czy denerwują Cię osoby o odmiennym zdaniu? Kto jest dla Ciebie przykładem osoby tolerancyjnej?

Podczas obchodów Dnia Tolerancji zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogli wziąć udział w quizie, by przekonać się w jakim stopniu sami są tolerancyjni. Każdy uczestnik quizu otrzymywał skromny upominek w postaci przyborów szkolnych lub słodyczy. Całej imprezie towarzyszyła nastrojowa muzyka traktująca o tolerancji. Przygotowanie jak i prowadzenie Dnia Tolerancji odbyło się przy pomocy między innymi uczniów działających w projekcie Erasmus+, którego tematyka jest ściśle związana z pojęciami tolerancji, akceptacji czy różnorodności kulturowej.