POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH – AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

19 lutego 2020 roku, uczniowie klasy IA pod opieką Pani Anny Kurowskiej – Krzyważni wzięli udział wykładzie i  pokazach doświadczeń fizycznych  

nt „ Efektu fotoelektrycznego”.  Wykład poprowadził dr Tomasz Zapadka, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ścisłych Akademii Pomorskiej . Uczniowie mogli również zapoznać się z przyrządami i metodami pracy w Pracowni Energii Odnawialnej.